home > 입찰공고
 
작성일 : 17-05-26 11:19
<입찰> 온라인 논술채점 시스템 구축 및 운영 업체선정 입찰
 글쓴이 : 구매팀
조회 : 244  
   1.입찰공고.HWP (18.5K) [20] DATE : 2017-05-26 11:19:46
   2.시방서.hwp (31.5K) [5] DATE : 2017-05-26 11:19:46
   3_1.구축및운영계획_채점시스템_.hwp (339.0K) [2] DATE : 2017-05-26 11:19:46
   3_2.구축및운영계획_모의논술_.hwp (17.0K) [2] DATE : 2017-05-26 11:19:46
   제출양식.zip (15.5K) [3] DATE : 2017-05-26 11:19:46

우리대학의 온라인 논술채점 시스템 구축 및 운영을 위한 업체선정 입찰을 별첨과 같이 공고하오니 관심있으신 업체의 많은 참여 바랍니다.
 
1. 입찰명 : 온라인 논술채점 시스템 구축 및 운영
2. 입찰일정
   - 입찰참가신청 : 2017.06.02(금) 14:00 까지 [fax 접수 : 02-6442-3089]
   - 현장설명 : 2017.06.02(금) 16:00
   - 입찰등록 : 2017.06.07(수) 15:30 까지
   - 입찰 : 2017.06.07(수) 16:00
3. 과업세부사항 별첨 참조
4. 관련 문의 : 구매팀 김계철 (02-2260-3091)